Informatie voor deelnemers (in Dutch only)

 

Persoonsgegevens

Om de privacy te waarborgen in het Hongerwinter-onderzoek, worden al uw gegevens en het lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed en speeksel) dat wij verzamelen voorzien van een willekeurige code. Uw naam en andere gegevens die direct naar u herleidbaar zijn, zoals bijvoorbeeld uw adres of uw geboortedatum, worden in een apart bestand bewaard. Dit bestand is versleuteld en alleen in te zien door onderzoekers die actief betrokken zijn bij het hongerwinter onderzoek. Het sleutelbestand wordt nooit met derden gedeeld.

Indien datasets moeten worden gedeeld met andere partijen, bijvoorbeeld voor een specifieke data-analyse die alleen in een extern centrum kan plaatsvinden, wordt altijd de willekeurige code gebruikt. Deze gegevens kunnen dus niet extern worden gelinkt aan uw directe persoonsgegevens. In publicaties over het onderzoek worden geen herleidbare gegevens vermeld.

De hongerwinterstudie werkt ook samen met onderzoekers buiten de EU. In die landen zijn de regels van de EU ter bescherming van persoonsgegevens niet van toepassing. Uw privacy wordt echter op een gelijkwaardig niveau beschermd.

Rechten van de deelnemer

Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden op deze website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen . Voor meer informatie over de naleving van uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor dit onderzoek is het AMC verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u vragen, bezwaar of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit aan de Hongerwinter-studie (hongerwinter@amsterdamumc.nl)  kenbaar maken of bij de Functionaris Gegevensbescherming van het AMC, mevrouw J.B.M. Inge, die bereikbaar is via: fg@amsterdamumc.nl

Adreswijziging doorgeven

Indien u van plan bent te gaan verhuizen of als u reeds verhuisd bent, horen wij dit graag zo snel mogelijk. Dan kunnen wij uw gegevens aanpassen in ons bestand. Graag uw nieuwe adres en (indien van toepassing) uw nieuwe telefoonnummer en e-mailadres naar ons mailen via: hongerwinter@amsterdamumc.nl